NAUJIENOS

Toliau mažiname geležinkelių transporto keliamą pavojų visuomenei

2021-02-19

Vienas svarbiausių AB „LTG Infra“ keliamų uždavinių – apsaugoti visuomenę nuo neigiamo geležinkelių transporto poveikio. Įgyvendinant technines, organizacines ir šviečiamąsias priemones, pavojaus visuomenei lygį jau pavyko sumažinti daugiau nei 60%, o 2020 m. remiantis išankstiniais skaičiavimais geležinkeliuose žuvo ir buvo sunkiai sužeista 33% mažiau asmenų nei 2019 m.

Siekiant iki 2025 m. užtikrinti, kad geležinkeliuose nežūtų ir nebūtų sužeistas nei vienas asmuo, kasmet įgyvendinamos saugą didinančios iniciatyvos, o viena iš jų – geležinkelio pervažų ir perėjų prieigų dažymas.

2021 m. bendradarbiaujant su Saugos ir rizikų valdymo komanda, planuojama pažymėti 32 rizikingiausių geležinkelio pervažų ir perėjų prieigas dėmesį atkreipiančiais įspėjamaisiais ženklais. Šios priemonės jau buvo įgyvendintos 2019-2020 m. ir susilaukė teigiamų įvertinimų tiek iš pervažų ir perėjų naudotojų, tiek iš saugos ekspertų.

Pervažų ir perėjų prieigos bus dažomos dviem būdais:

  • Ryškia spalva dažant pabėgius. Ši iš pirmo žvilgsnio labai paprasta saugos priemonė skirta užtikrinti, kad pervažų ir perėjų naudotojai galėtų tinkamai įvertinti artėjančio traukinio greitį. Tyrimais nustatyta, kad dideli objektai atrodo judantys lėčiau ir esantys toliau nei išties yra. Atsižvelgiant į tai, bus dažoma po 5 pabėgius, darant 15 pabėgių atstumo žymes, tokiu būdu iš viso nudažant po 120 m pabėgių į abi puses. Minėtas dažymo intervalas pasirinktas atsižvelgiant į traukinių judėjimo greitį, užtikrinant, kad pervažų ir perėjų naudotojai turėtų pakankamai laiko įvertinti situaciją prieš kertant pervažą ar perėją.
  • Specialiu trafaretu ženklinant prieigas. Šiam ženklinimui sukurtas specialus maketas primenantis 3 svarbiausias taisykles kertant pervažą ar perėją, galinčias išgelbėti gyvybę – SUSTOK, APSIŽVALGYK, KLAYSYK!