NAUJIENOS

„LTG Infra“ paskelbė tarptautinį pervažų modernizavimo pirkimo konkursą

2022-01-20

Lietuvos viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė „LTG Infra“ iki 2023 metų pabaigos planuoja modernizuoti 23 pervažas. Įmonė paskelbė tarptautinį atvirą 9 pervažų modernizavimo pirkimo konkursą. Dar 14 pervažų atnaujinimo viešąjį konkursą planuojama paskelbti šių metų kovo mėnesį. 

„Geležinkelis ne tik mažiausiai aplinką teršianti transporto rūšis, tačiau išsiskiria ir saugumu, nes nelaimingų atsitikimų nutinka itin mažai. Nuosekliai siekiame įgyvendinti ambicingą tikslą sumažinti žūčių geležinkelyje skaičių iki nulio, todėl imamės kompleksinių edukacinių ir infrastruktūros tobulinimo priemonių. Be to, toks projektas, kurį įgyvendinant bus įdiegtos papildomos saugumo priemonės ne tik užtikrins saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą geležinkelio pervažose, tačiau ir pagerins socialinę gyventojų aplinką”, – sako Karolis Sankovski, „LTG Infra“ generalinis direktorius.

„LTG Infra“ atlikusi visų geležinkelio tinklo viešo naudojimo 526 pervažų multikriterinę analizę atrinko modernizuoti 23 svarbiausias pervažas, kurios patenka į IXB (Vilnius – Klaipėda) ir IXD (Kaišiadorys – Kybartai) geležinkelių transporto koridorius bei kitus svarbius magistralinius ir regioninius koridorius.

Pirmame pervažų saugumo didinimo programos etape bus modernizuojamos 9 prioritetinės pervažos tarptautiniame geležinkelių transporto koridoriuje Vilnius-Klaipėda.

Geležinkelio pervažose bus įrengtos tarptautinės geležinkelių sąjungos standarte UIC 762 numatytos techninės priemonės, kurios sudarys galimybes prioritetinėse pervažose reikšmingai padidinti traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismo saugą.

Tarptautinio atviro viešojo pirkimo konkurso nugalėtojas turės atnaujinti pervažų signalizacijos įrangą, trejose pervažose įrengti pėsčiųjų tako signalizacijos sistemą. Taip pat bus įrengiami viso automobilio kelio važiuojamosios dalies atitvėrimo užtvarai, įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, o vienoje pervažoje bus įdiegta ir kliūties pervažoje aptikimo sistema.

9 pervažų modernizaciją numatoma finansuoti iš ES fondų lėšų, o 14 pervažų atnaujinimo projektą „LTG Infra“ įgyvendins nuosavomis lėšomis.