NAUJIENOS

Įgyvendintas projektas „Geležinkelių transporto eismo saugos priemonių modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje“

2020-09-24

Modernizuota Valčiūnų stoties pervaža yra Vilniaus geležinkelio aplinkkelio ruože Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai. Nuo 2018 m. per šią pervažą nukreipiama dauguma prekinių traukinių, kurie vyksta itin reikšmingu IX koridoriumi per Kaišiadoris ir Radviliškį. Aplinkkelis imtas intensyviai naudoti kuomet buvo sėkmingai užbaigtas antrųjų kelių įrengimas ruožuose Kyviškės-Valčiūnai, Pušynas-Paneriai. Ateityje planuojami dar didesni krovinių srautai, kurių augimas sietinas su 2023 m. numatomu IXB koridoriaus elektrifikavimo programos užbaigimu.

Anksčiau įrengus Valčiūnų geležinkelio stoties pervažos prieigose skaidrias akustines garso sieneles buvo apribotas matomumas kelių transporto priemonių vairuotojams ir lokomotyvų mašinistams. Dėl eismo saugumo greitis šuoje pervažoje buvo apribotas iki 25 km/val. Siekiant įdiegti papildomas apsaugos priemones ir padidinti greitį, pervažoje buvo įrengtos laikinos matomumą gerinančios priemonės – sferiniai veidrodžiai, dėl kurių minėtas greitis buvo padidintas iki 40 km/h.

Siekiant sistemiškai gerinti situaciją šalies geležinkelio pervažose, 2018 m. pabaigoje pradėta įgyvendinti pervažų modernizavimo programa. Atlikus viso Lietuvos geležinkelių tinklo pervažų analizę ir įvertinus visų pervažų saugumą, Valčiūnų geležinkelio stoties 21+848 km pervaža buvo identifikuota kaip viena iš rizikingiausių, todėl buvo nuspręsta Valčiūnų pervažą modernizuoti pirmiausia. Ši pervaža patenka į itin intensyvų transporto koridoriaus krovinių maršrutą, kurio planuojamas augimas iki 2030 m. turėtų siekti 30 proc.

Modernizavimo tikslas – užtikrinti saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą Valčiūnų geležinkelio stoties pervažoje ir padidinti jos pralaidumą, atsisakant šiuo metu galiojančio traukinių važiavimo greičio pervažose apribojimo. Šie tikslai pasiekti įdiegus eismo organizavimo ir saugos priemones, tokias kaip – automatinė pervažos signalizacija, automatinė pėsčiųjų perėjų signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema. Taip pat buvo pasitelktos inovatyvios priemonės – kliūties pervažos zonoje aptikimo sistema ir kelio dangos pervažos prieigose stebėjimo sistema, informacinės švieslentės, kurios skirtos eismo dalyvių informavimui.

„Modernizuotas pervažos ir pėsčiųjų perėjų apšvietimas – pirmą kartą pervažoje įdiegta atsinaujinančių elektros šaltinių įranga – saulės jėgainė su kolektoriais ir saulės baterijomis,  kurios pagalba „žalia“ energija bus aprūpinti visi pervažą modernizuojantys įrenginiai“, – dalinasi „LTG Infra“ generalinis direktorius Karolis Sankovski.

Pavyzdiniame projekte įdiegtų priemonių veiksmingumas bus matuojamas realiomis eismo ir eksploatacijos sąlygomis, o jeigu bus įvertinta teigiama jų nauda, minėtos priemonės bus taikomos kituose pervažų modernizavimo projektuose.

Įgyvendinus Projektą pagerintas eismo valdymo efektyvumas, padidintas eismo saugumas, sumažinta eismo įvykių ir žūčių bei traumų, galinčių įvykti pervažoje, tikimybė ir skaičius (lyginant su praėjusiais metais), padidintas pralaidumas, sumažintas pervažoje nustatytas traukinių greičio apribojimas, sutrumpintas kelionės traukiniu laikas, sumažintas CO2 emisijų kiekis.

Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo reikšmingai prisidėjo „LTG Infra“ Techninės priežiūros departamento Automatikos, ryšių ir elektros skyriaus vadovas Mindaugas Juraška ir Automatikos poskyrio vyr. specialistas Mindaugas Simonavičius, kurie buvo atsakingi už inovatyvių techninių sprendinių susiderinimą. Ačiū kolegoms!

Taip pat dėkojame „LTG Infra“ Techninės priežiūros departamento Automatikos, ryšių ir elektros skyriaus Vilniaus regiono ARE poskyrio Gamybos organizavimo grupės vadovui Rolandui Stankauskui, kuris ne tik prisidėjo prie projektavimo suderinimo, bet ir sėkmingai atliko komisijos pirmininko funkcijas organizuojant bandomąją eksploataciją.

Derėtų nepamiršti padėkos žodžio komandai, kuri organizavo sutarties koregavimą dėl įrangos pakeitimo – Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projekto vadovei Žanetai Milkevičiūtė-Petrukanec ir LTG Teisės ir atitikties departamento Infrastruktūros vystymo teisės skyriaus vyriausiajai teisininkei Viktorijai Tulminaitei. Ačiū!

Dėkojame visai šauniai Projekto įgyvendinimo komandai – Romanui Gikui, Ernestui Liegui, Jadvygai Lebedevienei, Ingai Braziulytei, Gytei Vėgelei, Evaldui Galvosui ir Henrikui Jankovskij!