DUK

Projektą sujungus į vieną pirkimą galėjome užtikrinti pigesnę projekto eksploataciją dėl tarpusavyje suderintų elementų, mažesnius administravimo kaštus ir, svarbiausia, paties projekto galutinę kainą ir naudą. Elektrifikavimo konkursas vienu pirkimu visiškai pasiteisino – net 7 konsorciumai pateikė paraiškas.

Sustambintas vienas pirkimas suteikia tokias pagrindines naudas:

  • užtikrina pigesnę tinklo eksploataciją, nes visame tinkle naudojami vienodi elementai
  • užtirkina geresnę projekto kainą lyginant su panašiais projektais užsienyje (20 proc. pigiau)
  • optimizuoja vežėjų lokomotyvų parką – nereikia dviejų skirtingų rūšių lokomotyvų vežti tuo pačiu koridoriumi
  • mažina administracinę naštą
  • suvaldo pirkimų rizikas – esant kelioms lygiagrečioms pirkimo procedūroms bent vienos iš jų nesėkmė ar sustabdymas reikštų ir kitų procedūrų nutraukimą dėl nesuderinamumo

Projekto vykdymas atskirais etapais neleistų pasiekti visų projekto tikslų (CO2 mažinimas, kuro sąnaudų taupymas) ir atitinkamai gauti ES paramos, kadangi, neelektrifikavus viso koridoriaus, operatoriams nebūtų patrauklu vykdyti pervežimus elektrine trauka tik dalyje koridoriaus.

Elektrifikavus tik dalį ruožo, šis būtų menkai naudojamas tol, kol bus pabaigti elektrifikuoti kiti ruožai, nes būtų neracionalu išlaikyti tiek dyzelinius, tiek elektrinius lokomotyvus, kurie pusiaukelėje keistųsi, o keleiviams reikėtų perlipinėti į kitą traukinį, kad nuvažiuotų iki Klaipėdos.

Projekto skaidymas dalimis būtų neefektyvus – konkurencinis pranašumas įgyjamas tik elektrifikavus visą ruožą nuo Kaišiadorių iki Draugystės stoties Klaipėdoje.

Konkurso nugalėtojas buvo renkamas ne pagal mažiausią kainą, o pagal ekonominio naudingumo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas buvo renkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Kitaip tariant, buvo vertinama ne tik projektavimo ir statybos darbų kaina, bet ir išlaidos eksploatuojant tinklą.

Konkurso nugalėtoju paskelbtas jungtinės veiklos sutarties partnerių Ispanijos bendrovių „Elecnor S.A.” ir „Instalaciones Inabensa S.A.” (Ispanija) konsorciumas, kurio pasiūlymas pripažintas ekonomiškai naudingiausiu. Jo galutinė kaina – 363 mln. eurų.

Antrosios vietos „Cobra Instalaciones Y Servicios” pasiūlyta kaina yra 323 mln. eurų, kuri yra 40 mln. Eur mažesnė už konkurso nugalėtoją. Tačiau pasirinkę šį pasiūlymą, eksploatacijos metu „Lietuvos geležinkeliai” išleistų papildomai 51 mln. eurų dėl brangesnės priežiūros ir didesnių elektros praradimų. Tad galiausiai tektų išleisti 374 mln. Eurų.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pranašumą per visą infrastruktūros gyvavimo ciklo laikotarpį lemia tiekėjo pasiūlyti efektyvesni technologiniai sprendimai, lyginant su antrą geriausią pasiūlymą pateikusia įmone.

„Elecnor” pranašumą lemia geresni rodikliai pagrindinėse kategorijose:

  • pigesnis ir greitesnis kontaktinio tinklo aptarnavimas
  • mažesnė leistina naudoti traukos pastočių galia reikalingam traukinių eismui
  • mažesni traukos pastočių nuostoliai be apkrovos

Per sistemos gyvavimo trukmę šie skirtumai lemia mažiausiai 51 mln. eurų skirtumą tarp galutinius pasiūlymus pateikusių dalyvių.

Konkurso nugalėtojo pasiūlymas yra bent 20 proc. mažesnis nei per kelerius pastaruosius metus Europos šalių įgyvendintų panašių projektų vidurkis.

Nors laiko prasme skelbiamų derybų konkursas trunka ilgiau, jis yra pranašesnis už atviro konkurso procedūras, nes užtikrina didesnę konkurenciją ir lemia mažesnę pasiūlymų kainą. Šis modelis ne kartą naudotas ir pasitvirtino kituose „Lietuvos geležinkelių” vykdytuose pirkimuose, kuriuose buvo sutaupytos ženklios sumos.

Negana to, tokio modelio racionalumą ir veikimą ne kartą susitikimų metu patvirtino ir patys rinkos dalyviai. Pasirinkus šį konkurso būdą, planuojamas baigti projektą laiku – iki 2023 metų pabaigos.

Apjungus projektavimą ir rangą, t. y. perkant pagal „geltonąjį” FIDIC, visi techniniai sprendiniai ir darbų sąnaudos priklauso nuo rangovo pasirinktų techninių sprendinių ir darbų technologijos. Tokiu būdu yra gaunami geriausi, efektyviausi, ekonomiškiausi pasiūlymai. Taip pat atsiranda didesnė konkurencija, kadangi dalyviai nėra apriboti tam tikra konkrečia technologija. Kadangi rangovas pats projektuoja ir stato, tokiu atveju sumažėja papildomų darbų rizika.

Vienai iš laimėjusio konsorciumo įmonių „Instalaciones Inabensa S.A.” pradėta restruktūrizacijos procedūra, tačiau dar derybų metu, t. y. prieš gaunant galutinius pasiūlymus, Tiekėjas informavo „Lietuvos geležinkelius”, kad procedūra yra baigta ir įmonė sėkmingai tęsia savo veiklą.

Visoms konkurse dalyvaujančioms pusėms buvo keliami aukščiausi patikimumo reikalavimai, ir finalinės konkurso dalyvės visiškai atitiko griežtus finansinio patikimumo ir finansinio stabilumo kriterijus. Šių metų gruodžio 5 d. strateginius sandorius tikrinanti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija leido „Lietuvos geležinkeliams” pasirašyti geležinkelio elektrifikavimo sutartį su Ispanijos bendrove „Elecnor”.

Pirkimo procedūros truko tiek, kad konkurse būtų pasiektas naudingiausias ekonominis pasiūlymas. Pirkimo trukmė atitinka kitų sudėtingų Lietuvoje vykstančių pirkimų trukmę.

Po sutarties pasirašymo, 2020 metų sausį, planuojama pradėti projektavimą. 2021 metais būtų pradėti rangos darbai, o 2023 m. spalį planuojama baigti elektrifikuoti ruožą. Šis terminas yra pakankamas suspėti panaudoti ES fondų lėšas.